Information om mässling

Förekomsten av mässling ökar globalt och även i Europa. Det innebär en ökad risk för mässling även i Sverige, när smitta sker utomlands.

Vid konstaterat mässlingsfall i Sverige samarbetar Smittskydd med vårdgivare och vårdhygien för att smittspåra. Vid behov erbjuds förebyggande behandling med vaccination eller immunglobulin.

BVC kan bli kontaktat angående MPR-vaccination till barn som exponerats för smitta.

  • Om barnet tidigare är helt ovaccinerat ska en dos ges som postexpositionsprofylax inom 72 timmar
    • Om barnet vaccinerats före 12 månaders ålder bedöms det inte ha tillräckligt skydd och bör erhålla en dos inom 72 tim. Det bör dock ha gått en månad sedan föregående dos.
  • Om barnet tidigare är vaccinerat med ordinarie dos vid 18 mån tidigareläggs dos två, om det gått längre tid än en månad sedan föregående vaccindos. Denna boosterdos ges även om expositionen skett för mer än 72 timmar sedan.

På grund av risk för smitta vaccineras barn som tidigare inte fått MPR-vaccin vid hembesök eller utomhus. Barn som tidigare fått en dos vaccin kan vaccineras på BVC, det gäller även barn som fått en dos före 12 månaders ålder.

Många föräldrar blir oroliga då ett mässlingsfall inträffar. Om föräldrar önskar tidigarelägga MPR-vaccinationen kan det göras frikostigt från 12 månaders ålder, det vill säga inom barnvaccinationsprogrammets ramar. Vaccination från 6–9 månaders ålder erbjuds som tidigare i samband med resa med ökad risk för smitta. Se Nyhetsbrev februari 2024

Läs mer här

Läs också Ut och resa? Skydda barnen mot mässling