Tillverkningen av Niferex orala droppar har upphört.

Tillverkningen av Niferex orala droppar har upphört. Alternativ är licensläkemedlet Glutaferro orala droppar.

Västra Götaland har en godkänd generell licens för Glutaferro orala droppar. Det innebär att förskrivare inom Västra Götaland kan hänvisa till denna generella licens även vid receptförskrivning. Märk receptet med ”generell licens finns” och referensnummer (se info 2024-01-10).

Glutaferro har inte droppinsats i flaskan utan levereras med en spruta, graderad i steg om 0,1 ml. Ordinationen bör därför ske i ml.

Patientinformation till vårdnadshavare för hantering av Glutaferro på eped.se. (Finns även som bifogad pdf).

Läs mer på Vårdgivarwebben.

Länk till ePed-instruktion för Järn(II)sulfat orala droppar 30 mg Fe2+/mL.

Reviderat informationsblad för barnhälsovården i VGR planeras att publiceras under vecka 8.

Information för vårdnadshavare till barn som behandlas med läkemedel som innehåller järn.