KomIgång Online

KomIgång online är ett digitalt stödprogram för föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter. Finns på Stöd och behandlingsplattformen i 1177.

För att kunna starta KomIgång online för en familj behöver enheten vara ansluten till SOB, stöd och behandlingsplattformen 1177.
Om din enhet redan är ansluten, behöver chefen godkänna användning av Komigång Online

Ett stödprogram i 1177 inom barnhälsovården