Förändringar i åtgärds- och diagnoskoder 2023

Publicerad:

Socialstyrelsen har nu publicerat förändringar i klassifikationer för 2023:


Ändringar i Socialstyrelsens klassifikationer

Följande KVÅ-kod är borttagen:

QG001 Rörlighetsträning


Följande KVÅ-koder har tillkommit:

AW027 Uppföljning och revidering av rehabiliteringsplan

AW029 Uppföljning och revidering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning

AW035 Avslutande av rehabiliteringsplan

AW037 Avslutande av sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för återgång i arbete eller annan sysselsättning

PF008 Bedömning av risk för blåsdysfunktion

PM012 Bedömning av fallrisk

QG008 Aktiv eller passiv träning av muskel- och ledrörlighet

QG009 Manuell muskel- och ledbehandling

 

Besöksregistrering Vårdval Rehab för 2023 är nu uppdaterad och återfinns på Vårdgivarwebben:

IT-stöd för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab - Dataleveranser

Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se