Sök projektanslag för FoU

Uppdaterad:
Publicerad:

Den 1–31 oktober 2023 är det dags att söka anslag för forskning. Tre av Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd öppnar då för ansökningar om ekonomiskt bidrag för forskning.

Villkoren för att söka anslag hittar du på respektive FoU-råds hemsida och du ska vara anställd inom det geografiska område som det lokala FoU-rådet är kopplat till.

FoU-rådens uppdrag är att verka för och ge ekonomiska förutsättningar till att forskning och utvecklingsarbete bedrivs. Som anställd vid verksamhet inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab är du i de flesta fall behörig att söka anslag. 

Höstens ansökningsperiod (för projektmedel) börjar 2023-10-01 och pågår till 2023-10-31.

FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän

FoU-rådet Skaraborg

FoU-rådet Södra Älvsborg

Du kan läsa mer om andra möjligheter till finansiering av forskning på FoU primär och nära vårds hemsida för FoU-anslag.

Västra Götalandsregionens lokala FoU-råd är samlokaliserade med FoU primär och nära vård på fyra FoUUI-centrum i Fyrbodal, Göteborg och Södra Bohuslän, Skaraborg och Södra Älvsborg. 
 
Kontakt vid frågor:

Lokala FoU-rådet i Skaraborg 
fou.primar.nara.vard.skbg@vgregion.se
  
Lokala FoU-rådet i Göteborg och Södra Bohuslän 
Inger Hansson, FoU-koordinator/sekreterare 
inger.marie.hansson@vgregion.se

Ulrika Engström FoU-koordinator/sekreterare 
ulrika.a.engstrom@vgregion.se 
  
Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg 
Tanja Fransson, FoU-koordinator/sekreterare 
tanja.fransson@vgregion.se