Tidplan för rapportering i Vårdval Rehabs ersättningssystem

Nedan finns årsplanen gällande Vårdval Rehabs ersättningssystem 2019:

 

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Filuppladdningsperiod

1-4

1-5

1-5

1-3

1-6

1-5

Publicera beräkning

17

14

15

16

16

13

Godkänna

17 -22

14-19

15-20

16-18

16-21

13-18

Utbetalning

31

28

29

30

31

28

  

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Filuppladdningsperiod

1-3

1-5

1-4

1-3

1-5

1-4

Publicera beräkning

17

16

16

17

15

13

Godkänna

17-22

16-21

16-19

17-22

15-20

13-17

Utbetalning

31

30

30

31

29

30 

 

Kontakt vid frågor:
ekonomi.vardval@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-04 14:52