Tidplan för rapportering i Vårdval Rehabs ersättningssystem:

Publicerad:
  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Filuppladdningsperiod 2-4 1-5 1-5 2-4 2-6 3-5 1-3 1-5 2-4 1-3 1-5 2-4
Godkänna öppnar 15 14 13 15 15 13 15 15 13 15 13 13
Godkänna stänger 18 19 18 18 20 18 18 20 18 18 18 17
Utbetalning 31 29 28 30 31 28 31 30 30 31 29 30