5. Revisionsbesök

Klartecken ges från regional samordnare att revisionsteamet kan genomföra ett revisionsbesök.

Mallar

Mall för återkoppling av styrkor och förbättringsområden

Mall för frågor vid revisionsbesök - ledning

Mall för frågor vid revisionsbesök - enheten

Checklistor

Checklista förberedelser och genomförande av revisionsbesök

Exempel

Exempel på styrkor och förbättringsområden

Senast uppdaterad: 2018-06-19 14:21