Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Övergripande planför projektet visas i nedanstående Sway
Projektplan

2023-03-09
Driftsättningen 21/2 gick bra, inga störningar under tiden och inga kända incidenter har rapporterats.

2023-01-31
Planering av uppgradering av Befreg mot Inera v4
Tid för release planerad till 2023-02-21, Kl 19.00. Mer information under fliken Leveranser.

2022-12-02
Driftsättningen 30/11 gick bra, inga störningar under tiden och inga incidenter har rapporterats.

2022-11-11
Driftsättningen 8/11 fick avbrytas på grund av tekniska problem som inte kunde identifieras i förväg.
Problemen är identifierade och lösta.
Nytt preliminärt datum är den 30/11 kl 19.00

2022-10-21
Vi har haft två driftsättningar sedan sist, båda har genomförts enligt plan, utan att störningar i verksamheten. Se fliken Leveranser för mer information.

Arbetet med testidentiteter fortgår, likaså arbetet med att ta emot Ineras kommande release.

2022-09-20
Just nu arbetar vi med att ta fram testidentiteter för att testa kopplingar mellan nationella- och lokala reservidentieter, (NRID och LRID). Detaljerad information kommer.

Vi jobbar också med att hantera Ineras kommande release, (bl a levereras av nya fält för samordningsnummer och fält för hänvisningspersonnummer). De nya fälten för samordningsnummer kommer finnas tillgängliga i den nya personuppgiftstjänsten.
Med anledning av Skatteverkets förändring av samordningsnummer anpassas Västfolket och Befreg till att fungera som idag.
Vill du läsa mer om Skatteverkets förändringar av samordningsnummer? Klicka här.

Planerad patch i Befreg v 39

2022-07-18
Projektarbete och planering pågår, ny information kommer efter v 33.

2022-06-16
Förändringar i Västfolket våren 2022 (vgregion.se)

2022-06-03
Uppgraderingen av Befreg 2022-05-31, se här

2022-05-18
Nytt datum för upgradering av Befreg (Befolkningsregistertjänst) 2022-05-31 

För mer information se, Leveranser ->Steg 1 (L4)  samt Detaljerad information om förändringar 

Se även information gällande förändrade avregistreringsorsakskoder för samordningsnummer.
Samordningsnummer - förändring i Befolkningsregistertjänsten (Befreg)

--------------------------------------------------------------------------

2022-05-24
Projektet arbetar just nu intensivt med tre områden;

 1. Säkra Västfolkets webbserviceuppslag samt hämtning av daglig avisering mot Skatteverket. Skatteverket byter format på båda tjänsterna och vi tar fram ett koncept som innebär att vi konverterar mellan nya formatet tillbaka till det som våra konsumenter konsumerar idag. På detta vis ”slipper” alla system byggas om/anpassas.
  Del 1 - Dagliga aviseringar driftsattes 2022-05-09
  Del 2 – webbserviceuppslaget planeras driftsättas 2022-06-09, nytt datum.
 2. Slutföra arbete för att kunna styra om Befreg från Skatteverket till Ineras PU-tjänst. Även där gör vi anpassningen i vår tjänst. Tester har genomförts i flera omgångar med godkända resultat.
  Detaljer om förändringar har uppdaterats,
  se "Beskrivning av förändringarna"
  Nytt tillfälle för driftsättning kommuniceras ut inom kort.
 3. Vi avser också innan sommaren ha ett nytt tjänstekontrakt GetPersonsForProfile driftsatt med en inledande pilotperiod. Omfattning är initialt person- och samordningsnummer.

Parallellt med detta arbetar projektet vidare med reservnummerhanteringen. Mer information kommer efter sommaren.

-------------------------------------------------------------------------------

Avbruten uppgradering av Befreg (Befolkningsregistertjänst)


Uppgraderingen 2022-03-02 gick inte enligt plan, analys pågår, nytt driftsättningsdatum kommer.

Mer info

--------------------------------------------------------------------------------

Uppgradering av Befreg (Befolkningsregistertjänst) 2022-03-02 

Denna information skickas till alla intressenter rörande projekt Ny personuppgiftstjänst VGR. Uppgraderingen 2022-03-02 berör användare eller system som nyttjar personuppgifter från Befreg

Följande förändringar sker nu:  

 • Personnummer för tester i produktionsmiljö tas bort

  Det har historiskt funnits personnummer från Skatteverkets testdatalista i Befregs produktionsmiljö. Skatteverkets testidentiteter är enbart avsedda för testmiljöer. Befintliga testidentiteter i produktionsmiljön tas därför bort. System i VGR som har behov av validering i produktion måste följa riktlinjen för validering i produktionsmiljö, se riktlinje:
  Inera - Anvisningar för validering i produktionsmiljö(OBS! Det är 2 dokument)  

- Systemansvariga måste tillse att det finns rutiner för validering i egna produktionsmiljön om det finns behov av det i verksamheten. 

 • Län- och kommunkod 9902 i särskilda fall för personnummer och samordningsnummer levereras inte längre  

  System som hämtat län- och kommunkod 9902 från Befreg berörs och behöver se över eventuell hantering och rutiner kring detta. Orsaken till förändringen i Befreg är att 9902 inte är en län- och kommunkod från Skatteverket. Detta är första steget för att säkerställa att tjänsten levererar Skatteverkets data i fält som är avsedda för det.  

 • ELVIS/CPM kopplas bort som hämtningskälla för personuppgifter 

 

Ytterligare information och fler förändringar, se länk: 
Detaljerad information om förändringar 

----------------------------------------------------------------------------------

Äldre information:

2021-12-30 Utskick gällande testperiod 2

2021-05-17 Utskick

2021-04-28 Utskick

Senast uppdaterad: 2023-03-09 10:26