Aktuellt

Projektplan - övergripande plan för projektet

Presentationsmaterial - som visats vid projektmöten

2024-06-14
Viktiga händelser i september:

 1. Ny Personuppgiftsportal: Befregs användargränssnitt kommer att ersättas av Personuppgiftsportalen VGR. Om du redan har behörighet i Befreg, kommer du automatiskt att få samma behörighet i den nya portalen. Kom ihåg att du behöver ett SITHS-kort eller e-ID för att logga in. Om alla funktioner är ersatta kommer Befregs användargränssnitt stängas av.
 2. Reservnummer i ELVIS och AsynjaVisph: Du kan fortfarande skapa reservnummer som vanligt i dessa system.
 3. Ändringar i ELVIS: Importprogrammet i ELVIS kommer att stängas av, vilket innebär nya rutiner för dig som användare, t.ex. för att uppdatera adresser på reservnummer till personuppgiftstjänsten. Mer information kommer snart från ELVIS-förvaltningen.
 4. Uppdaterade reservnummer: VGRs reservnummer kommer att finnas tillgängliga i nya och gamla tjänster inom VGR, samt i Ineras Personuppgiftstjänst. Uppgifterna kommer att hållas uppdaterade i samtliga system.
 5. Nationell reservidentitet (NRID): VGR ska inte skapa eller använda NRID ännu. De kommer att finnas i Personuppgiftsportalen om/när andra regioner börjar använda dem. 
 6. Ingen påverkan på Västfolket.

Åtgärder som behöver vidtas nu:

 1. SITHS-kort/e-ID: Kontrollera att du som användare har ett fungerande SITHS-kort eller e-ID med tillitsnivå 3.
  Hemsida: etjänstekort - eTjänstekort - Västra Götaland (vgregion.se)
 2. Behörigheter: Se till att du som behöver uppdatera adresser på reservnummer har rätt behörighet i Befreg, alternativt känner till rutinerna för att rättningar via RAPS. Befreg: Ny/förändrad behörighet - VGR gemensamt (vgregion.se)
  RAPS:   RAPS - VGR gemensamt (vgregion.se)

Observera för testmiljöer:
Testmiljön kommer uppdateras och testidentiteter kan påverkas av förändringar. Det kommer separat information till berörda system. Om det finns specifika testidentiteter i Befreg som behöver säkras, meddela oss via övrig beställning i Serviceportalen.
Övriga supporttjänster - VGR serviceportal (vgregion.se)

2024-04-26
Driftsättningen 25/4 gick bra, inga störningar under tiden och inga kända incidenter har rapporterats.

2024-04-19
Tester för att migrera LRID/GRID till Ineras PU-tjänst pågår fortsatt.
Konsumenttester beräknas starta i början av maj. Först ut är ELVIS och AsynjaVisph. Övriga system kommer att informeras senare.

Det pågår diskussioner med Millennium-programmet gällande hantering av reservidentiteter, vilket påverkar projektets prioriteringar gällande scoopet för PD1.

RAPS 3.0 har påbörjat utveckling och anslutning till nya PU-tjänsten.

2024-03-20
Just nu är vi i en testfas för att läsa upp befintliga reservidentiteter till Ineras personuppgiftstjänst. I arbetet ingår att säkra så att befintliga tjänster som har anslutning till Befreg bibehåller sina personuppgifter samtidigt som reservnumren tillgängliggörs i GetPersonsForProfile (GPFP). 
Tester med konsumerande system planeras att genomföras i april. Mer information kommer.

2024-03-07
Förändring i Navets aviseringsfiler
Skatteverkets förändringar innebär att vissa termer för aviseringsinformation inte längre kommer att levereras. Vidare kommer nollutfyllnad av fält att tas bort.

 

Skatteverket har annonserat att de driftsätter sin förändring den 29/5. Mer information: Förändringar i Navets aviseringsfiler | Skatteverket

 

Västfolket har redan anpassats så att konsumenter av aviseringsfiler inte skall märka någon skillnad från tidigare. Den 7 mars driftsattes vår anpassning.

 

2023-11-29
Befreg och PU VGR har uppgraderats till nya versioner. För mer information se Uppgradering av Befreg och PU VGR samt Verksamhetsinformation Uppgradering Befreg PUVGR v48 2023 (vgregion.se).

2023-10-30
Vi är just nu mitt uppe i testfasen inför en kommande uppgradering av Befreg och PU VGR. Mer information om innehåll i releasen samt tester under fliken Leveranser.

Parallellt arbetar vi med utveckling av användargränssnittet och funktionalitet för att kunna skapa reservnummer (LRID och NRID).

2023-10-25
Vi har nu driftsatt en pilotversion av ett nytt användargränssnitt "Personuppgiftsportalen" till en utsedd grupp användare (grindvakter). Mer information under fliken Leveranser.

2023-10-13
Vi arbetar just nu med att driftsätta en pilotversion av ett nytt användargränssnitt "Personuppgiftsportalen" till en utsedd grupp användare (grindvakter). 
Preliminärt driftsättningsdatum 25/10.

2023-09-29
Release av "Tjänsteproducent i prod: VGR_GPFP v4 (För PNR/SNR)" genomförd. Ny majorversion av kontraktet finns nu tillgängligt för konsumenter att ansluta till via Regionala tjänsteplattformen. Mer information under fliken Leveranser.

2023-09-01
Driftsättningen gällande samordningsnummer hos Skatteverket genomfördes idag, inga fel rapporterade. Mer information under fliken Leveranser.

Pågående arbete för att komma i mål med leveransen av tjänstekontraktet VGR_GPFPv4 PNR/SNR, samt uppdaterad anslutningsprocess.

2023-03-09
Driftsättningen 21/2 gick bra, inga störningar under tiden och inga kända incidenter har rapporterats. 

2023-01-31
Planering av uppgradering av Befreg mot Inera v4
Tid för release planerad till 2023-02-21, Kl 19.00. Mer information under fliken Leveranser.

2022-12-02
Driftsättningen 30/11 gick bra, inga störningar under tiden och inga incidenter har rapporterats.

2022-11-11
Driftsättningen 8/11 fick avbrytas på grund av tekniska problem som inte kunde identifieras i förväg.
Problemen är identifierade och lösta.
Nytt preliminärt datum är den 30/11 kl 19.00

2022-10-21
Vi har haft två driftsättningar sedan sist, båda har genomförts enligt plan, utan att störningar i verksamheten. Se fliken Leveranser för mer information.

Arbetet med testidentiteter fortgår, likaså arbetet med att ta emot Ineras kommande release.

2022-09-20
Just nu arbetar vi med att ta fram testidentiteter för att testa kopplingar mellan nationella- och lokala reservidentiteter, (NRID och LRID). Detaljerad information kommer.

Vi jobbar också med att hantera Ineras kommande release, (bl a levereras av nya fält för samordningsnummer och fält för hänvisningspersonnummer). De nya fälten för samordningsnummer kommer finnas tillgängliga i den nya personuppgiftstjänsten.
Med anledning av Skatteverkets förändring av samordningsnummer anpassas Västfolket och Befreg till att fungera som idag.
Vill du läsa mer om samordningsnummer? Klicka här.

Planerad patch i Befreg v 39

2022-07-18
Projektarbete och planering pågår, ny information kommer efter v 33.

2022-06-16
Förändringar i Västfolket våren 2022 (vgregion.se)

2022-06-03
Uppgraderingen av Befreg 2022-05-31, se här

2022-05-18
Nytt datum för uppgradering av Befreg (Befolkningsregistertjänst) 2022-05-31 

För mer information se, Leveranser ->Steg 1 (L4)  samt Detaljerad information om förändringar 

Se även information gällande förändrade avregistreringsorsakskoder för samordningsnummer.
Samordningsnummer - förändring i Befolkningsregistertjänsten (Befreg)

--------------------------------------------------------------------------

2022-05-24
Projektet arbetar just nu intensivt med tre områden;

 1. Säkra Västfolkets webbserviceuppslag samt hämtning av daglig avisering mot Skatteverket. Skatteverket byter format på båda tjänsterna och vi tar fram ett koncept som innebär att vi konverterar mellan nya formatet tillbaka till det som våra konsumenter konsumerar idag. På detta vis ”slipper” alla system byggas om/anpassas.
  Del 1 - Dagliga aviseringar driftsattes 2022-05-09
  Del 2 – webbserviceuppslaget planeras driftsättas 2022-06-09, nytt datum.
 2. Slutföra arbete för att kunna styra om Befreg från Skatteverket till Ineras PU-tjänst. Även där gör vi anpassningen i vår tjänst. Tester har genomförts i flera omgångar med godkända resultat.
  Detaljer om förändringar har uppdaterats,
  se "Beskrivning av förändringarna"
  Nytt tillfälle för driftsättning kommuniceras ut inom kort.
 3. Vi avser också innan sommaren ha ett nytt tjänstekontrakt GetPersonsForProfile driftsatt med en inledande pilotperiod. Omfattning är initialt person- och samordningsnummer.

Parallellt med detta arbetar projektet vidare med reservnummerhanteringen. Mer information kommer efter sommaren.

-------------------------------------------------------------------------------

Avbruten uppgradering av Befreg (Befolkningsregistertjänst)


Uppgraderingen 2022-03-02 gick inte enligt plan, analys pågår, nytt driftsättningsdatum kommer.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Uppgradering av Befreg (Befolkningsregistertjänst) 2022-03-02 

Denna information skickas till alla intressenter rörande projekt Ny personuppgiftstjänst VGR. Uppgraderingen 2022-03-02 berör användare eller system som nyttjar personuppgifter från Befreg

Följande förändringar sker nu:  

 • Personnummer för tester i produktionsmiljö tas bort

  Det har historiskt funnits personnummer från Skatteverkets testdatalista i Befregs produktionsmiljö. Skatteverkets testidentiteter är enbart avsedda för testmiljöer. Befintliga testidentiteter i produktionsmiljön tas därför bort. System i VGR som har behov av validering i produktion måste följa riktlinjen för validering i produktionsmiljö, se riktlinje:
  Inera - Anvisningar för validering i produktionsmiljö(OBS! Det är 2 dokument)  

- Systemansvariga måste tillse att det finns rutiner för validering i egna produktionsmiljön om det finns behov av det i verksamheten. 

 • Län- och kommunkod 9902 i särskilda fall för personnummer och samordningsnummer levereras inte längre  

  System som hämtat län- och kommunkod 9902 från Befreg berörs och behöver se över eventuell hantering och rutiner kring detta. Orsaken till förändringen i Befreg är att 9902 inte är en län- och kommunkod från Skatteverket. Detta är första steget för att säkerställa att tjänsten levererar Skatteverkets data i fält som är avsedda för det.  

 • ELVIS/CPM kopplas bort som hämtningskälla för personuppgifter 

 

Ytterligare information och fler förändringar, se länk: 
Detaljerad information om förändringar 

----------------------------------------------------------------------------------

Äldre information:

2021-12-30 Utskick gällande testperiod 2

2021-05-17 Utskick

2021-04-28 Utskick