Hantering av reservidentiteter

Vad står förkortningarna för;
RNR = reservnummer
PNR = personnummer
SNR = samordningsnummer
LRID = lokal reservidentitet*
GRID = gammal reservidentitet*
NRID = nationell reservidentitet

*LRID är benämningen på lokala reservidentiteter i den nationella tjänsten. Varje kommun och region har egna LRID med egna oider. "VGR-formatet" är VGRs LRID. Ineras beskrivning av oider
*GRID är gamla reservidentiteter i Befreg som inte har korrekt VGR-format. Dessa skall inte användas.

Inför sommaren har vi gjort en liten lathund för hur man kan ge person med reservnummer ett kort med uppgift om namn, födelsedatum och reservnummer.

Reservnummer - kort till patient