Vanliga frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor som berör projektet Ny Personuppgiftstjänst VGR. Många verksamheter och projekt berörs av arbetet som projektet utför och frågorna besvaras därför huvudsakligen övergripande. Frågor och svar fylls på kontinuerligt.

Datainspektionen har gjort en liten film som beskriver vad en personuppgift är, ta dig gärna tid att titta på den. Filmen är bara drygt 1 minut lång.
Datainspektionen - YouTube

Var hittar jag testidentiteter för nya tjänsten?

Testdata Befreg, LRPP, VGR_GPFP

Jobbar du i FVM? Vänligen ha en dialog inom respektive arbetsström och kontakta berörd testledare i första hand. I andra hand går det att kontakta Kerstin Lyngfelt, bitr projektledare Test.

Hur ser nationella reservidentiteter ut?

Läs mer på Ineras hemsida, Nationellt Reservidformat

Hur gör jag för att koppla upp mitt system mot nya personuppgiftstjänsten?

Projektet håller på att ta fram ett vägledningsdokument. I väntan på att det är klart kan du läsa mer på Ineras hemsida om kontrakt och behörighetsnivåer, Inera

Avveckling av Västfolket och Augustus – Hur påverkar det mitt system?

Planen är att Västfolket och Augustus avvecklas under 2023, mer information rörande avveckling kommer när det blir aktuellt, minst sex månader innan.

Varför nationell reservidentitet (NRID)?

Med en nationell standard för reservidentiteter kan vi öka förutsättningarna för att få en hög tillgänglighet till uppgifterna som ska stödja landets alla vård- och omsorgssystem och andra system som finns hos kommuner och myndigheter. Det är också möjligt att samverka i regionala och nationella system. 
Läs mer på Ineras hemsida

Hur påverkas system som idag har koppling till dagens personuppgiftslösningar?

Projektet kommer att stegvis införa förändringar ex omkoppling från Skatteverket till Nationell Personuppgiftstjänst (Inera) samt göra uppdateringar rörande termkoder och aviseringar mm. Detta betyder att tester måste göras av verksamheter i era befintliga system. Tydlig plan för testning och produktionssättning av förändringar kommer att kommuniceras till berörda intressenter i god tid.

Hur finansieras de förändringar som behöver göras i integrerade system?

Finansiering av de förändringar som behöver genomföras i integrerade system omhändertas av respektive objekt, bolagen inom VGR, kommunerna och privata vårdgivare. Viktigt att ta höjd för dessa kommande kostnader i budgeten redan nu! för 2022. Därmed ges tid för att förbereda sig för dessa förändringar och investeringar som behöver göras under kommande år.