Kontaktuppgifter

Projektägare:

Johan Flarup, johan.flarup@vgregion.se

Produktägare:

Jessica Persson, jessica.persson@vgregion.se
Tobias Kallin, tobias.kallin@vgregion.se

Projektteam:

Anna Kjellman, anna.kjellman@vgregion.se
Kristoffer Andersson, kristoffer.andersson@vgregion.se
Katarina Johansson, katarina.g.johansson@vgregion.se
Mathias Svensson (pappaledig), mathias.svensson@vgregion.se
Joel Furberg, joel.furberg@vgregion.se
Mattias Olofsson, mattias.olofsson@vgregion.se

Referensgrupp verksamhet:
Ann-Britt Lundgren Ahl, HOH
Berit Appelgren, NU
Britta Jonasson, NH
Terese Svahn, SIV
Michael Medin, SÄS
Patricia Brogén, SU
Pierre Wallqvist, SKAS
Jessica Larsson, Tandvården
Cecilia Strålin, RH
Maria Mazetti, SU
Pia Johansson, NH
Jörgen Fors, Privata vårdgivare

Styrgrupp:      

Namn, organisatorisk tillhörighet  Projektroll  Ansvar i projektet
utöver Projektilens rolldokument

Johan Flarup,
Ärendesamordning och Kansli (ÄSK)

Ordförande i styrgruppen

Ansvarig mot uppdragsgivaren

Anne-Berit Fredriksson,
Sektionschef Identitet, behörighet och organisation (IBO)

Styrgruppsmedlem

Stöd till projektägaren,
Förankring i de övriga objekten

Alexander Büller,
Enhetschef avd digital Vård SU

Styrgruppsmedlem

Stöd till projektägaren

Henrik Hermansson,
Administrativ chef SÄS

Styrgruppsmedlem

Stöd till projektägaren

Marga Brisman,
Regionchefsläkare

Styrgruppsmedlem

Stöd till projektägaren

Linn Wallér,
Regional leverans FVM

Styrgruppsmedlem

Stöd till projektägaren

Cecilia Ryd Sjöström,
Enhetschef Administration och Styrning KsD

Styrgruppsmedlem

Stöd till projektägaren

Fredrik Rask,
FVM övergångsarkitektur (FVM ÖGA)

Styrgruppsmedlem

Stöd till projektägaren