Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ny Personuppgiftstjänst VGR

Ett projekt har startats upp inom VGR i april 2020 med avsikt att uppdatera VGRs nuvarande personuppgiftstjänst så att den möter verksamhetens krav på nationell samverkan. Dessutom ska Nationellt ReservID införas och aktuella krav på IT-säkerhet och befintliga funktioner ses över. Personuppgiftstjänst VGR kompletteras med funktionalitet som inte finns i Ineras Personuppgiftstjänst. Funktionalitet på befintliga tjänster bibehålls så långt möjligt men viss anpassning kan behövas i respektive system.

Strategi projekt Personuppgiftstjänst VGR
Personuppgiftstjänst VGR kommer växa fram i moduler, ny funktionalitet kommer stegvis. VGR har tidigare hämtat folkbokföringsuppgifter från Skatteverket via Västfolket, nu hämtas uppgifter från Inera.

Skatteverket och Inera
Skatteverket är källan till folkbokföringsuppgifter (PNR och SNR). Ineras Personuppgiftstjänst hämtar dessa uppgifter och möjliggör komplettering med kontaktuppgifter (bl a epost och telefon). Utöver kontaktuppgifter tillgängliggör Ineras tjänst nationella reservidentiteter (NRID).

Personnummer (PNR) och Samordningsnummer (SNR)
Första prioritet har varit att driftsätta bastjänsten ”Hämta” (PNR/SNR), som realiserades genom att tjänstekontraktet GetPersonsForProfile (GPFP) etablerades i RTjP 2022-06-15. Stöd för övriga personidentiteter kommer.

Nationell reservidentitet (NRID), Lokal reservidentitet (LRID) och parallellitet
Personuppgiftstjänst VGR möjliggör stöd för övergång från LRID till NRID.

Vad innebär parallellhantering med NRID och LRID?
Jo, strategin är att NRID och LRID kan finnas i par och vara ihopkopplade. Dvs att när NRID eller LRID skapas så skall funktionalitet finnas för att kunna skapa upp den andra personidentiteten och även koppla ihop dessa i ett smidigt flöde. Flera LRID kan vara kopplade till ett NRID och då skall det även framgå vilket verksamheten skall använda.

Senast uppdaterad: 2022-09-12 15:28