Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny Personuppgiftstjänst VGR

Ett projekt har startats upp inom VGR i april 2020 med avsikt att uppdatera VGRs nuvarande personuppgiftstjänst så att den möter verksamhetens krav på nationell samverkan. Dessutom ska Nationellt ReservID införas och aktuella krav på IT-säkerhet och befintliga funktioner ses över.

Projektet och grov Tidplan

Personuppgiftstjänst VGR kommer att komplettera funktionalitet som inte finns i Ineras Personuppgiftstjänst eller i Millennium och som behövs i VGRs verksamheter. En grov tidplan för projektets olika faser visas nedan.

Ny huvudprojektledare tillsattes 1 december 2020 och 22 mars 2021 tillsattes en ny IT projektledare.

Under första kvartalet 2021 har ett omtag gjorts rörande planering för att få samsyn över vad som skall göras och när. Förfinad tidplan kommer att publiceras under april 2021.

Tidplan 4 år
Senast uppdaterad: 2021-03-26 12:55