Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

L4-Steg 1 mot Ny Personuppgiftstjänst VGR - Uppgradering av Befreg

Bakgrund

Dagens Befreg hämtar folkbokföringsuppgifter från Västfolket, som i sin tur hämtar sina uppgifter från Skatteverket. VGRs nya personuppgiftstjänst, som bygger vidare på Befreg, kommer istället att hämta personuppgifter från Ineras nationella personuppgiftstjänst. Inera hämtar i sin tur sina uppgifter från Skatteverket.

Syfte

I höst kommer projekt Ny Personuppgiftstjänst VGR att driftsätta första delen av en rad förändringar i arbetet med att införa en ny personuppgiftstjänst i VGR.
Första delen innefattar:
• Byte till Inera som hämtningskälla för Befreg vid sökning på person- och samordningsnummer (uppslag via webservice, COM+ och från Befreg användargränssnitt).
• Byte till Inera som hämtningskälla för avisering av folkbokföringsuppgifter till Befreg.

Hur påverkas konsumerande system?

De förändringar som görs nu är av teknisk karaktär och ska inte påverka de systemintegrationer som idag finns uppsatta mot Befreg. Gränssnitt och tjänster är oförändrade men anpassningar har gjorts i bakomliggande logik. Detta innebär att konsumerande system behöver verifiera bibehållen funktionalitet.

Testperioden kommer att pågå från vecka 21 – vecka 24, först konnectivitetstester/ kommunikationstester och därefter verksamhetstester.

Testomgång 1
V. 17 tors
Första utskick till objektledare V och IT om att förändring är på gång och att de behöver planera för tester under vecka 21-24.
V. 18 mån-fre
Hemsidan uppdateras med information inför testning.
Sista testerna i Utvecklingsmiljön av projektet.
V. 20 mån-tors
Säkra att testmiljön fungerar som den ska av projektet.
V. 21 ons-fre
Teknisk förberedelse av respektive konsumerande system samt konnektivitetstester.
V. 22 mån-tors
Test och rapportering enligt instruktion utförs av konsumerande system. Tidsåtgång ca 60 min.
V. 22 fre
Konsolidering av alla testresultat och dialog med leverantör.
V. 23 mån-tors
Buggrättning och leverans.

Testomgång 2
V.24 mån-tors
Omtest och resterande system kan börja testa
Samma tester som ovan, testfall och rapportering enligt instruktion. Tidsåtgång ca 60 min.
V. 24 fre
Konsolidering av alla testresultat och dialog med leverantör.
V.25 mån-tors
Buggrättning och leverans.
V.26 mån-tis
Eventuell omtest av verksamheter.
V. 26 ons
Projektet gör en utvärdering rörande hur testarbetet gått.

System som berörs i testomgång 1 är:
Elvis, AsynjaVisph, PAS IVA, Orbit, RAPS, Melior (NU, KS, SÄS, SKAS), VÄJ, Köpt Vård, Förenklad åtkomst

image9eah.png

För att utföra anslutningstesterna till den nya PU-tjänsten behöver en konfiguration göras i ert anslutande system. Vi utgår ifrån att det är ert test-system som skall konfigureras om. test- Projektet kommer inte att tillhandahålla VDIer. Frågor rörande Var och Hur denna konfigurering görs i ert system hänvisar vi till er respektive systemansvarig.
Berörda system


System med Webserviceanrop mot Befreg:

Konfiguration i er testmiljö/test-VDI måste göras för åtkomst till Befreg ny test.

Ändra URL för webserviceanrop till:
Befreg WS - https://befregnytest.vgregion.se/BefWS/BefregWS.asmx
Befreg Elvis SU WS - https://befregnytest.vgregion.se/BefSUWS/BefregSUWS.asmx

Tjänstekonto för åtkomst.
Samma konto och lösenord som systemet använder mot Befreg test idag kan användas även mot Befreg ny test.

Kontakta IT-projektledaren om ni har problem med konto eller lösenord. Se kontaktuppgifter


System via COM+ mot Befreg:

Konfiguration i er testmiljö/test-VDI måste göras för åtkomst till Befreg ny test.

Ändra konfiguration för COM+
> Följ denna beskrivning – <länk till bifogade doc kommer>.
> OBS! Administratörsbehörigheter kommer behövas.

Tjänstekonto för åtkomst.
Samma konto som ni använder i COM+ anropet mot Befreg test idag kan användas även mot Befreg ny test.

Kontakta IT-projektledaren om ni har problem med konto eller lösenord. Se kontaktuppgifter

System med LRPP-integration (LookupResidentForPatientProfile):


I regionala tjänsteplattformen (RTjP) kommer en extra anropsadress sättas upp för dessa tester.

Mer information kommer inom kort.

Kontakta IT-projektledaren om ni har problem med konto eller lösenord. Se kontaktuppgifter

Befreg klient:

För dem som vill kunna testa nya miljön från Befregklienten är detta möjligt om man har administratörsrättigheter eller be er systemansvarig med adminrättigheter att konfigurera om t ex en lämplig test-VDI. Projektet kommer inte att tillhandahålla test-VDIer.

> Följ denna beskrivning – <länk till bifogade doc kommer>.
> OBS! Administratörsbehörigheter kommer behövas.

Kontakta IT-projektledaren om ni har problem med konto eller lösenord. Se kontaktuppgifter

Testerna är till för att ni ska kunna säkerställa att ert system reagerar korrekt vid sökning på personID, och verifiera detta enligt testprotokoll.

Utsedd testansvarig för ert system utser testare, som har tillgång till systemet i testmiljön och kan utföra testerna. 
Testprotokoll i excel kommer att finnas på denna sida under vecka 21. Instruktion för hur testerna går till beskrivs i excelfilen.

Tidsåtgång för test ca 1 timma.

Testerna kan utföras först efter att er testansvarig gett klartecken.

Efter utförda tester skickas testprotokoll till testledare Ulrika Karlsson.

För frågor, kontakta testledaren. Se kontaktuppgifter

System

Integration mot Befreg:

Objekt

VÄJ (Var Är Journalen)

com+

Diarium och dokumenthantering

Melior, Melior avisering

com+

Huvudprocess Vård

Köpt vård

com+

Ekonomi, ersättning och eHandel

ELVIS

Webservice

Vårdadministrativ process

ELVIS

SU Webservice

Vårdadministrativ process

PasIVA

Webservice

Vårdadministrativ process

Asynja Visph

Webservice

Huvudprocess Vård

SALA

Webservice (proxy via RTjP)

Huvudprocess Vård

Strecket NU, Strecket Personalakt

Webservice (proxy via RTjP)

Diarium och dokumenthantering

BarCodeProgram (E-arkiv)

LRPP

Diarium och dokumenthantering

Bmaker (E-arkiv)

LRPP

Diarium och dokumenthantering

RAPS Barium

LRPP

Diarium och dokumenthantering

Journalia

LRPP

Huvudprocess Vård

Ambulink

LRPP

Huvudprocess Vård

Medrave

LRPP

Huvudprocess Vård

Ablacure

LRPP

Huvudprocess Vård

Adapt

LRPP

Vårdadministrativ process

*Auditbase

LRPP HL7

Vårdadministrativ process

teito-cpm; Operätt, Ivarätt, Retinet

LRPP

Vårdadministrativ process

Orbit

LRPP

Vårdadministrativ process

*KPP

LRPP

Ekonomi, ersättning och eHandel

Vera Asyl

LRPP

Ekonomi, ersättning och eHandel

Ivard

LRPP

Ekonomi, ersättning och eHandel

LabBest

LRPP

Diagnostik och utredning

BaktLis

LRPP

Diagnostik och utredning

Viewpoint

LRPP

Diagnostik och utredning

Agfa BoSS BFM/Bild och funktionsmedicin

LRPP HL7

Diagnostik och utredning

SECTRA RIS

LRPP

Diagnostik och utredning

Philips patientövervakning

LRPP

Diagnostik och utredning

Flexlab Kemi, SU, NU, KS

LRPP

Diagnostik och utredning

Sympathy

LRPP

Diagnostik och utredning

*TCS stamcellslaboratorie

LRPP

Diagnostik och utredning

Cytobase

LRPP

Ordination och förskrivning

Förenklad åtkomst

Övrigt

Digital arbetsplas (enhet)

Privata vårdgivare

Övrigt

Huvudprocess Vård

* Not: Ej driftsatt ännu 2021-04-27

   
Senast uppdaterad: 2021-05-06 15:13