Test av nya procedurer, utrustningar och lokal

Träning med hjälpa av patientsimulatorer i nya lokaler med ny utrustning görs med syftet att testa om rutiner, lokal och utrustning fungerar som tänkt eller är rätt placerat. För detta ändamål designas scenarier som tämjer på gränser för team och utrustning, ibland kallad teknisk eller diagnostisk simulering.

Detta är bl.a. gjort i samband med införandet av nya rutiner och inför användning av nya lokaler på

  • Hybridsalen, Operation 2, SU/SS
  • Traumamottagning på Bild- och interventionscentrum, BOIC