Teamträning

Simulatorcentrum har fokus på teamträning där kommunikation, samarbete och ledarskap övas kring en medicinsk problemställning.

Simulatorcentrum har fokus på teamträning där kommunikation, samarbete och ledarskap övas kring en medicinsk problemställning.

Simulatorcentrums facilitatorer är utbildad i principer för bra teamarbete, kommunikation och ledarskap enligt Crew/Crisis Resource Management, CRM.

Scenarier designas så detta kan tränas på realistiskt sätt och möjlighet för reflektion sker i efterföljande debriefing.