Teamträning

Simulatorcentrum har fokus på teamträning där kommunikation, samarbete och ledarskap övas kring en medicinsk problemställning

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:37