Teamträning

Simulatorcentrum har fokus på teamträning där kommunikation, samarbete och ledarskap övas kring en medicinsk problemställning