Debriefing efter allvarlig händelse

I vården hamnar personal i situationer som kräver topprestationer i komplexa situationer under tidspress. Detta utmanar våra kunskaper, färdigheter och rutiner båda på individuell, team och organisatorisk nivå. För att ständigt bli bättre och bli mer trygg i dessa krävande situationer förespråkas att personal genomför debriefing av sådana situationer.

Simulatorcentrum i Väst har stor erfarenhet av debriefing av personal efter stressfyllda och krävande situationer i båda simulerade miljöer och i den kliniska vardagen.

Ny forskning visar att "psykologisk" debriefing inte alltid är hjälpsam direkt efter traumatiska situationer. Debriefing med Simulatorcentrum har inte individen i fokus, men och ägnar sig åt teamets och organisationens hantering på ett sätt som skapar förståelse, mening och nya strategier. Detta perspektiv verkar även att vara hjälpsamt för den enskilda.