Seminarium/workshop

Det är stor efterfrågan efter centrets pedagogik, erfarenhet att arbeta med team, kommunikation och coaching. Därför erbjuder Simulatorcentrum upplevelsebaserade kurser i bland annat.

  • SBAR
  • Debriefing, feed back
  • Konflikthantering
  • Patientbemötande.

Vi är speciellt inspirerade av Marshall Rosenbergs Icke-vålds kommunikation och Thomas Jordans utbildning i konflikthantering.På workshops görs övningar för reflektion, insikt och träning av metoder för effektiv kommunikation i vanliga "klassrum" Kurser av denna art designas efter avdelningens eller utbildningens önskemål.