Färdighetsträning

Det finns fler möjligheter till färdighetsträning på attrapper och avancerade simulatorer. Flera kurser anordnas och det finns möjlighet att komma och träna själv på TEE /Ultraljudssimulering

På Simulatorcentrum har vi attrapper för

  • Katetersättning
  • Sond
  • Provtagning
  • Blodgas
  • Intubering
  • Trakeostomi