Färdighetsträning

Det finns fler möjligheter till färdighetsträning på attrapper och avancerade simulatorer. Flera kurser anordnas och det finns möjlighet att komma och träna själv. För närvarande gäller det Basal Kirurgisk Teknik, Kirurgisk och gynekologisk laparoskopi, ultraljud, rektoskopi, intubation.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22