Dagsjukvård/dagmedicin

Dagsjukvård innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett öppenvårdsbesök normalt kräver.

Endast en patientavgift per dygn ska tas ut vid dagsjukvård. Det är den högsta patientavgiften som ska tas ut.

Om kost ingår i dagsjukvården ska patienten betala för den.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05