Gruppteambesök

När flera patienter samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal (en eller flera) ska en patientavgift på 50 kr tas ut.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05