Häktade/anhållna/intagna på kriminalvårdsanstalt

Häktade, anhållna samt intagna på kriminalvårdsanstalt betalar inte patientavgift i öppen vård på grund av sjukdom. Patienten ska styrka att förhållande för avgiftsfrihet råder.

Vid hälsovård ska patienten betala taxa enligt vad Västra Götalandsregionen beslutat.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:05