Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Privata vårdgivare

Vårdgivare med vårdavtal

Vårdgivare med vårdavtal finansieras av Västra Götalandsregionen (VGR) och innebär att parterna kommer överens om åtagande, ersättningsfrågor med mera.

Samma regler för patientavgifter som gäller i VGR ska tillämpas, om inte annat framgår i vårdavtal. Högkostnadsskydd gäller.

Remiss från läkare med vårdavtal jämställs med remiss från övriga läkare anställda i regionen och patientavgift tas ut enligt samma regler.

Vårdgivare med samverkansavtal

Läkare med ersättning enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och fysioterapeuter med ersättning enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Ersättning betalas ut enligt förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning och förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.

Samma regler för patientavgifter som gäller i VGR ska tillämpas, om inte annat framgår i lag eller förordning eller avtal. Högkostnadsskydd gäller.

Remiss från läkare med ersättning enligt lag jämställs med remiss från övriga läkare anställda i VGR och patientavgift tas ut enligt samma regler.

Helprivata vårdgivare som inte finansieras av VGR

Patienten betalar den avgift som vårdgivaren fastställer. Högkostnadsskydd gäller inte.

Remiss från en helprivat vårdgivare innebär att patienten ska betala ordinarie patientavgift vid besöket.

Lab/röntgenundersökning är avgiftsfria för patienten. Däremot ska den helprivata vårdgivaren debiteras hela undersökningskostnaden om inte detta regleras i avtal med regionen.


Senast uppdaterad: 2020-07-01 09:23