Provtagning

I patientavgiften för ett läkarbesök ingår den provtagning som görs vid besöket eller som sker under samma dag.

För provtagning som sker en annan dag och för mellanliggande provtagning tas gällande patientavgift ut som vid sjukvårdande behandling.

Avgiftsfria provtagningar:

  • Omtagning av prov
  • Remiss från pågående slutenvård
  • Remiss från helprivat läkare. Läkaren ska debiteras hela analyskostnaden. Detsamma gäller vid insända prov
  • Remiss från BVC, MVC, FHV, Skolläkare.

I en remiss till provtagning ska det framgå om undersökningen avser
sjukvård eller hälsovård.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04