Sjukvårdande behandling - sjukhus

För enskilt mottagningsbesök är patientavgiften 100 kr.