Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Smittskydd

Undersökning, vård och behandling för allmänfarliga sjukdomar, som läkaren bedömer minska risken för smittspridning är avgiftsfri, Smittskyddslag (2004:168).

Avgiftsfriheten gäller:

  • den som är bosatt i Sverige enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken
  • den som har rätt till förmåner utan att vara bosatt här enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004. Personen ska kunna uppvisa giltigt EU-kort eller intyg som visar att personen har rätt till vård i Sverige.
  • utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en internationell överenskommelse om vissa lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom från den 1 december 1924
  • asylsökande och den som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Vid första besöket gäller avgiftsfriheten om det står helt klart eller med stor sannolikhet kan antas att det rör sig om en allmänfarlig sjukdom.

Efterföljande besök, som orsakats av den allmänfarliga sjukdomen, ska alltid vara avgiftsfri.

Vid besök för eventuella följdsjukdomar med mera ska ordinarie patientavgift tas ut.

För vård som gäller anmälnings- och smittspårningspliktiga sjukdomar tas ordinarie patientavgift ut.

Smittskyddsenheten


Senast uppdaterad: 2021-01-29 08:11