Specialistläkare med avtal

För enskilt mottagningsbesök är patientavgiften för specialistläkare med vårdavtal eller med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning (taxeläkare) 300 kr.

Efter remiss från specialist i allmänmedicin är patientavgiften100 kr.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04