Svalgodling av anhörig

Besök för svalgodling på anhörig för att lokalisera smittkälla är avgiftsfritt. För återbesök vid konstaterad sjukdom tas ordinarie patientavgift ut.