Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vård enligt Riksavtal för utomlänsvård

Riksavtalet för utomlänsvård är ett avtal mellan regionerna som reglerar bestämmelserna om vad som gäller när en person får vård utanför hemregionen. Avtalet omfattar bland annat vård efter remiss från hemregionen, akut- och förlossningsvård samt övrig utomlänsvård i de fall patienten själv väljer.

Avtalet omfattar också tjänsterna medicinsk service, hjälpmedel samt transporter och resor. Riksavtalet gäller då dessa verksamheter inte regleras med avtal inom sjukvårdsregioner eller avtal mellan regioner.

Remisskrav: Söker en patient öppen vård i annan region ersätter hemregionen vårdregionen enbart om hemregionens eventuella remisskrav från allmänläkare till specialistläkare och fysioterapeut har iakttagits.

En patients hemregion är den region där patienten vid vårdtillfällets inledning är folkbokförd.

Patienten betalar vårdregionens avgifter. Västra Götalandsregionen tillämpar hemlandregionens nivå på högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård, oavsett om vården har getts inom VGR eller i annan region. Frikort gäller för öppenvård i hela Sverige.

I Västra sjukvårdsregionen (Västra Götalandsregionen och Region Halland) regleras delar av ovanstående verksamheter genom ett samverkansavtal, se Vård vid Samverkansavtal.

Riksavtalet för utomlänsvård
Regionernas remissregler


Senast uppdaterad: 2021-01-29 08:14