Vårdinsats på plats (VIPP)

En patientavgift på 300 kr ska tas ut då ambulanspersonal utför vårdinsats på plats. Ytterligare åtgärder behövs inte utan vårdinsatsen bedöms vara avslutad på hämtplatsen.

Patientavgift ska inte tas ut för patient som av ambulanspersonal aktivt hänvisas till vårdinrättning. Patientavgift ska inte heller tas ut när annat vårdteam i direktanslutning tar över vårdansvaret, t.ex. mobil närsjukvård.

Patientavgift ska inte tas ut för barn och ungdomar till och med 19 år, för patienter fyllda 85 år samt när patienter har frikort.

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04