Rehabiliteringsvistelse inom Sverige och utomlands

Den som beviljats vård på ett externt rehabiliteringsprogram betalar samma patientavgift som i sluten vård, det vill säga 100 kr per vårddag.

Patientavgiften får inte räknas in i högkostnadsskyddet för sluten vård.

Samma kategorier som är undantagna från avgift i slutenvården gäller även för rehabiliteringsvistelser.

Som sjukvård utomlands räknas i detta sammanhang rehabiliteringsverksamhet och inte vård som utförs efter specialistvårdsremiss.

Rehabiliteringsvistelse inom Sverige och utomlands

Senast uppdaterad: 2018-01-01 00:04