Covid-19, samlad information

Instruktioner till dig som arbetar med vård och omsorg för att förebygga smitta, vaccinering mot covid-19 och hantera patienter med misstänkt eller konstaterad smitta.

Behöver du komma i kontakt kan du mejla till vaccinationssamordning.vgr@vgregion.se .

Övriga rutiner

Checklista för preventiva åtgärder
Checklista Preventiva åtgärder covid-19

Rutiner kring vårdval vårdcentral och rehab
Formulär ansökan om tillfälligt minskat uppdrag i Vårdval Vårdcentral med anledning av Covid-19

Formulär för ansökan om tillfälligt minskat uppdrag inom Vårdval Rehab med anledning av sjukfrånvaro hos personalen på grund av Covid-19

Dessa rutiner finns på denna sida under punkt 24:
- Förlängning av rutin Prioritering inom uppdraget i Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab för att säkerställa primärvården 
- Prioritering inom uppdraget i Vårdval Vårdcentral för att säkerställa primärvården
- Prioritering inom uppdraget i Vårdval Rehab för att säkerställa primärvården

Övriga rutiner

Prioriteringsordning inom primärvården under covid-19-pandemin