Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd finns efter beslut av Västra Götalandsregionen med ett av VGR fastställt sortiment. Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla under en begränsad tidsperiod (t.ex. antibiotikakur)

Västra Götalandsregionen beslutar om inrättande av kommunala akutläkemedelsförråd (KAF) med läkemedel efter framställning från MAS i kommunen. Västra Götalandsregionen ansvarar för läkemedelskostnaderna och kontrollen av de kommunala akutläkemedelsförråden. 

En baslista och en utvidgad lista avseende vilka läkemedel som ingår i KAF finns utarbetade och är gemensamma för hela VGR. Innehållet i baslistan och den utvidgade listan fastställs av Läkemedelskommittén efter förslag från regionala terapigruppen Äldre och läkemedel.

För frågor om sortimentet i kommunala akutförråd: sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

Västra Götalandsregionen har avtal med Apoteket AB om leveranser av läkemedel till de kommunala akutläkemedelsförråden. Beställning av läkemedel görs via Marknadsplatsen.

För frågor om beställning i Marknadsplatsen: marknadsplatsen.support@vgregion.se