Hamlet

Beställnings- och lagerhanteringssystem för läkemedel som används på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. 

I Hamlet kan du:

  • Söka och boka läkemedel i patientnära lager (PNL)
  • Söka och boka läkemedel i vårdnära lager (VNL)
  • Beställa läkemedel som levereras från Regiongemensamt Lager (RGL) 

Inloggning kräver SITHS-kort