Mallar och blanketter

Mallar

 1. Utgått
 2. Ansvarsbeskrivning läkemedelsansvarig läkare (PDF)
  Ansvarsbeskrivning läkemedelsansvarig läkare (Word)
 3. Ansvarsbeskrivning enhetschef (PDF)
  Ansvarsbeskrivning enhetschef (Word)
 4. Ansvarsbeskrivning läkemedelsansvarig sjuksköterska (PDF)
  Ansvarsbeskrivning läkemedelsansvarig sjuksköterska (Word)
 5. Ansvarsbeskrivning narkotikaansvarig sjuksköterska (PDF)
  Ansvarsbeskrivning narkotikaansvarig sjuksköterska (Word)
 6. Arbetsinstruktioner vid tillredning av sterila läkemedel vid sjukvårdsinrättning  (Word)
 7. Generella direktiv - Ordination av läkemedel (Word)
 8. Läkemedel som får förvaras utanför läkemedelsförrådet (Word)
 9. Skötsel av läkemedelsförråd inklusive dokumentationsblankett (temperatur, hållbarhet och städning) (Word) 
  Skötsel av läkemedelsförråd inklusive dokumentationsblankett (temperatur, hållbarhet och städning) (PDF) 
 10. Lokal riskbedömning av läkemedel ur arbetsmiljöperspektiv (Word)
 11. Signaturlista (PDF)
  Signaturlista (Word)
 12. Behöriga beställare läkemedel (PDF)
  Behöriga beställare läkemedel (Word)
 13. Ansvarsbeskrivning gasansvarig (medicinsk gas på flaska) (PDF)
  Ansvarsbeskrivning gasansvarig (medicinsk gas på flaska) (Word)
 14. Åtgärdsplan efter kvalitetsrevision av läkemedelshantering (Word)
 15. Hantering av utbytbara läkemedel till patient (Word)
 16. Introduktionschecklista för sjuksköterskor angående läkemedelshantering på sjukhus (Word)
  Introduktionschecklista för sjuksköterskor angående läkemedelshantering på sjukhus (Excel)
 17. Introduktionschecklista för läkare angående läkemedelshantering (Word)
 18. Kontroll av medicinska gasflaskor (Word)
 19. a: Lokal rutin för dosjustering av ordinerat läkemedel
  b: Personligt uppdrag att dosjustera ordinerat läkemedel
 20. a: Uppdrag att delegera moment inom läkemedelshantering
  b: Delegeringsbeslut avseende läkemedelshantering
 21. Kvittens mottagna och destruerade läkemedel (Word)

 Blanketter

A. Indragning eller reklamation av läkemedel

B. Faxblankett avvikelser läkemedelsleveranser från RGL

C. Faxbeställning av licensläkemedel från RGL

D. Licensläkemedel på radiofarmakaenhet

Faxbeställingsblankett RGL

Beställningsblanketter APL


Senast uppdaterad: 2018-11-12 12:04