Information Autoinjektorer med adrenalin

Information Autoinjektorer med adrenalin

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Allergi - andning - ÖNH
Senast uppdaterat 2023-06-20

Läkemedel

Autoinjektorer med adrenalin:
Emerade 
EpiPen
Jext

Information

Avdelningar och mottagningar på både sjukhus och vårdcentraler uppmanas att inte beställa hem autoinjektorer med adrenalin till avdelningar och mottagningar. Autoinjektorerna ska i första hand förbehållas patienter som behöver få adrenalinpennor utskrivet på recept.
Se nyhetsbrev från Läkemedelskommittén

Informationskälla:

Företaget, Terapigrupp

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se