Restinformation om Fenantoin RPH Pharma 100mg, tablett

Restinformation: Fenantoin tablett 100mg

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapigrupp: Neurologi
Senast uppdaterat 2022-09-08 Uppdaterad ledtid samt nytt vnr för Phenytoin AWD
2022-09-01 Nytt licensalternativ, Phenhydan, tillkommit
2022-06-26

Läkemedel

Fenantoin tablett 100mg RPH Pharma
Vnr: 131334

Orsak Utgått
Alternativ

Epanutin 100mg kapsel hård, vnr: 022632, finns och kan utgöra alternativ (För närvarande restnoterad till 2022-10-03).APL tillverkar extemporeberedning efter beställning, kapsel 25mg och 50mg.


Licensalternativ:
Phenhydan tablett 100mg 100styck
Desitin Arzneimittel GmbH, Tyskland              
Se produktresumé 
Ledtid: 7 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL
Pris: 449 kr
Vnr: 844474


Phenytoin AWD tablett 100mg (delbara) 100styck
Teva GmbH
Se produktresumé
Ledtid: 10 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL
Pris: 549 kr
Vnr: 745481


Phenytoin Sodium Flynn kapsel hård 25mg 28styck
Se produktresumé
Ledtid: 10 arbetsdagar, kan komma att ändras. För information om specifik order kontakta RGL
Pris: 499 kr
Vnr: 743434


Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla:

Företaget, RGL, APL

Övrig information

Skicka in licensmotivering via KLAS.
Efter beviljad licens kan licenspreparat beställas från RGL.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se