Restinformation Fucithalmic 1%

Restinformation:

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Ögon
Senast uppdaterat 2024-01-15

Läkemedel

Fucithalmic, ögonsalva 1 % Amdipharm

Vnr: 565034
Orsak

Restnoterar med preliminärt leveransdatum 2024-11-15 

Alternativ

Licensalternativ:

Fucithalmic 1 %, ögondroppar, 5g, Amdipharm Irland, Danmark
Varunummer: 828192
Pris: 250kr
Se produktresumé
Ledtid: 1-2 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)”
Referensnummer: 2024699760


Godkänd regiongemensam licens finns och gäller för både beställning på rekvisition och receptförskrivning. Vid receptförskrivning är det viktigt att uppge referensnummer (se ovan) till regiongemensam licens till apoteket. 
För mer information se:
Särskilt tillstånd- Fusidinsyra

OBS Alternativ

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla

Företaget, RGL

Övrigt

Skicka in licensmotivering via KLAS.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se