Sammanfattning av ändringar vid uppdatering av RMR-Läkemedel

 

Titel på RMR: Opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Ansvarig terapigrupp: Smärta

Datum: 2023-09, 2024-05

Sammanfattning av ändringar

Hänvisning till regional nedtrappningsenhet MedPro Steps borttagen.

Hänvisning till FAS UT justerad då VGR inte längre har tillgång till digital version.