Råd från terapigrupper

Här finner du riktlinjer, råd och information per terapiområde samt kontaktuppgifter till de regionala terapigrupperna i Västra Götalandsregionen

De regionala medicinska terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen och är en del av den regionala kunskapsorganisationen. Terapigrupperna utgör expertgrupper inom sina respektive områden med mål att bidra till en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.