Terapigrupp Smärta

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Smärta

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Terapigrupp

Kontaktpersoner

Ordförande Louise Samson, louise.samson@vgregion.se, överläkare, AnOpIVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Sekreterare Sofia Blom, sofia.blom@vgregion.se, apotekare, Närhälsan 

Övriga medlemmar

Judit Berenyi, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Christian Bergek, överläkare, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lars Brühne, överläkare, NU-sjukvården, Trollhättan

Marie Eckerlid, specialistläkare, Närhälsan Partille vårdcentral, Partille 

Mika Evert, specialistläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Marita Henningsson, sjuksköterska, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Katalin Kiss, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska

Mathias Konkel, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska

Sara Lundin, apotekare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal

Elin Thorlacius, överläkare, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Martina Wahnström, ST-läkare, Klinisk Farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Åsa Årman, sjuksköterska, Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset