Terapigrupp Smärta

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Smärta.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Relaterad information

Informationsmaterial

Patientinformation - opioidbehandling vid akut smärta
OBS! Skriv ut i liggande format samt dubbelsidigt (boköppning) för att kunna vika ihop till en broschyr.

Patientinformation - opioidbehandling vid akut smärta - andra språk:
Arabiska
BKS
Dari
Engelska
Persiska
Somaliska
Tigrinja 

Behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket

Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna (2017)

Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård (2014)

Smärtlindring i livets slutskede (2010)

SBU (www.sbu.se)

Metoder för behandling av långvarig smärta (2006)

Läkemedelsboken, Läkemedelsverket

Smärta och smärtbehandling

Övriga länkar

Frågeformulär BPI - utvärdering av smärtbehandling

Frågeformulär PDI - utvärdering av smärtbehandling

Kontaktpersoner

Ordförande Anders Mellén, anders.mellen@vgregion.se, klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekreterare Sofia Blom, sofia.blom@vgregion.se, apotekare, Närhälsan 

Övriga medlemmar

Judit Berenyi, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Ingemar Brunsson, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Marie Eckerlid, specialistläkare, Närhälsan Partille vårdcentral, Partille 

Lena Lundorff, överläkare, NU-sjukvården, Uddevalla

Håkan Söderbergh, överläkare, NU-sjukvården, Trollhättan (upphandlingsfrågor)

Bernt Turesson, överläkare, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26