Utbildning

Här hittar du utbildningar om fysisk aktivitet och FaR (Fysisk aktivitet på Recept).

Fysisk aktivitet/FaR för vuxna

Grundutbildning

Centrum för fysisk aktivitet erbjuder en grundutbildning om fysisk aktivitet och Fysisk aktivitet på Recept (FaR) som prevention och medicinsk behandling för vuxna. Utbildningen vänder sig till medarbetare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Utbildningen kan genomföras på två olika sätt:

 • Digitalt via Teams vid ett specifikt tillfälle (se datum nedan) med en föreläsning och praktiska övningar med patientfall
  • Torsdag 29/2 kl. 13:00-16:00  
  • Onsdag 10/4 kl. 13:00-16:00  
  • Tisdag 21/5 kl. 13:00-16:00  
 • Helt nätbaserat i Lärportalen i egen takt, med inspelade föreläsningar, interaktiva moment och övning med patientfall 

Båda varianterna har samma innehåll och ger samma kompetens men utförs på två olika sätt.

Anmäl dig till någon av utbildningarna via Lärportalen:
Utbildning: Fysisk aktivitet/FaR för vuxna (vgregion.se)

Fördjupningsutbildning

Centrum för fysisk aktivitet erbjuder två fördjupningsutbildningar om fysisk aktivitet och FaR för vuxna. Utbildningen vänder sig till dig som har gått en grundutbildning i fysisk aktivitet/FaR för vuxna.

Läs mer och anmäl dig via Lärportalen:

Utbildning: Individanpassa fysisk aktivitet för vuxna (vgregion.se)

Utbildning: Motiverande samtal om fysisk aktivitet med vuxna (vgregion.se)


Fysisk aktivitet/FaR för barn och unga

Grundutbildning

Centrum för fysisk aktivitet erbjuder en grundutbildning om fysisk aktivitet och Fysisk aktivitet på Recept (FaR) som prevention och medicinsk behandling för barn och unga. Utbildningen vänder sig till medarbetare inom primärvård och elevhälsa i Västra Götaland.

Utbildningen kan genomföras på två olika sätt:

 • Digitalt via Teams vid ett specifikt tillfälle (se datum nedan) med en föreläsning och praktiska övningar med patientfall
  • Torsdag 29/2 kl. 13:00-16:00 
  • Onsdag 20/3 kl. 9:00-12:00 
  • Måndag 15/4 kl. 13:00-16:00 
  • Onsdag 22/5 kl. 13:00-16:00 
 • Helt nätbaserat i Lärportalen i egen takt, med inspelade föreläsningar, interaktiva moment och övning med patientfall 

Båda varianterna har samma innehåll och ger samma kompetens men utförs på två olika sätt.

Läs mer och anmäl dig via Lärportalen:
Fysisk aktivitet/FaR för barn och unga (vgregion.se)

Fördjupningsutbildning

Centrum för fysisk aktivitet erbjuder två fördjupningsutbildningar om fysisk aktivitet och FaR för barn och unga. Utbildningarna vänder sig till dig som har gått en grundutbildning i fysisk aktivitet/FaR för barn och unga.

Läs mer om utbildningarna och anmäl dig via Lärportalen:

Individanpassa fysisk aktivitet för barn och unga (vgregion.se)

Att prata om kropp och rörelse med barn och unga (vgregion.se)

Motiverande samtal om fysisk aktivitet med barn och unga (vgregion.se)


Temawebbinarier

Centrum för fysisk aktivitet erbjuder temawebbinarier via Teams för inspiration och stöd i ditt arbete med fysisk aktivitet och FaR. Webbinarierna består av en föreläsning på 45 minuter följt av 15 minuters tid för öppen diskussion och frågor.

FaR-nyckeln - Vi går igenom stödmaterial för dig som möter vuxna 

Rörelsenyckeln - Vi går igenom stödmaterial för dig som möter barn och unga


Digital workshop motiverande samtal - fysisk aktivitet

Centrum för fysisk aktivitet erbjuder en digital workshop om motiverande samtal (MI) om fysisk aktivitet. Workshopen vänder sig till dig som har förkunskaper i motiverande samtal (MI), antingen via den nätbaserade FaR-utbildningen eller annan MI-utbildning. På workshopen ligger fokus på att öva på motiverande samtal om fysisk aktivitet.

Motiverande samtal med vuxna

Motiverande samtal med barn och unga


FaR-utbildning på sjukhus

Om du arbetar på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen så kan du kontakta sjukhusets FaR-samordnare för utbildning: FaR-utbildning på sjukhus.


Utbildning Arbetsfysiologi och anpassat Ekblom Bak cykeltest

Centrum för fysisk aktivitet erbjuder en utbildning i arbetsfysiologi och anpassat Ekblom Bak cykeltest för fysioterapeuter inom primärvård. Utbildningen syftar till att skapa förståelse för konditionsvärdets betydelse för hälsa och livslängd och består av momenten arbetsfysiologi och Ekblom Bak cykeltest anpassat för primärvården. Utbildningen innehåller teori, screening, genomförande av cykeltest, utvärdering, feedback och träningsrekommendationer.

Onsdag 24/4 klockan 8.00-16.30 - anmälan


Inspelade presentationer

Här finns inspelade presentationer om fysisk aktivitet och FaR från Centrum för fysisk aktivitet. Du kan titta på dem själv för att lära dig mer om fysisk aktivitet och FaR, eller till exempel spela upp dem på ett APT. 

Fysisk aktivitet och hälsa

 

Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet på Recept

Forskning om fysisk aktivitet på Recept

Motiverande samtal om fysisk aktivitet

 

Stödja beteendeförändring till ökad fysisk aktivitet

 


Nationell bildbank för FaR-utbildning

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), Temagrupp Fysisk aktivitet har i samråd med Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet tagit fram en nationell bildbank att använda vid utbildning av legitimerad vårdpersonal. Du hittar bildbanken på 
HFS: Fysisk aktivitet på Recept.