Må bra med Bamse - att arbeta med hälsa på förskolan

Bamse är ett stöd för samtal om barnets hälsa. Som ett hjälpmedel och ett stöd i ett samtal om hälsa med barn och vårdnadshavare har folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, tillsammans med kommunerna i Västra Götaland, tagit fram en specialutgåva av tidningen Bamse. Mer information går att läsa i länkarna nedan.

Bakgrund till projektet om Bamse och samtal om barnets hälsa. 

Bamses Må bra-tidning 

Inspirationsmaterial för att arbeta med hälsotema på förskolan. 

Information från BVC (handledning/Inspiration för BVC-sjuksköterskor vid hälsosamtalet vid 4 år med hjälp av Bamse och Mat, aktivitet och viktutveckling) 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:37