Hygienveckan

 År 2009 arrangerade Rådet for Bedre Hygiejne för första gången den danska kampanjen Hygiejneugen. Syftet var att nå den breda allmänheten med budskapet att goda hygienvanor ger en bättre hälsa. Hyfs har deltagit sedan 2011 eftersom vi tycker att Hygienveckan är ett ypperligt tillfälle att på ett nytt och spännande sätt nå ut med information och kunskap om goda hygienvanor till föräldrar, förskolepersonal och barn i förskolan. Goda vanor tidigt i livet leder till goda vanor senare i livet.

Hygienveckan 2018 äger rum 17-21 september. Invigningen sker som tidigare år i Plikta, Slottskogen, Göteborg och med efterföljande aktiviteter runt om i Västra Götaland.

 

Invigning den 17 september i Plikta, Slottsskogen, Göteborg, 
Kommunalråd David Lega invigningstalar och klipper band klockan 10.00. 
Hyfs finns på plats klockan 09.30-12.00.
Program  

Resten av veckan:

Falköpings kommun: 
På en förskola kommer de ha en gemensam uppstart utomhus på gården där vi pratar om vikten av god handhygien. Därefter stationer och lekar utomhus, till exempel handlotto och handtryck. 

Gullspångs kommun: 
Vård- och omsorg kommer att delta och de kommer uppmärksamma kläd- och hygienrutiner på olika sätt under veckan. De kommer också visa film, arrangera tipspromenader, etc. En dag kommer Vårdhygien SkaS att finnas på plats för att träffa de kommunanställda. 

Lerums kommun:
Städ och miljöenheten anordnar tävling "Har ni den renaste toaletten?"   Kommunen kommer också att ha hygienquiz för alla kommunanställda. Tävlingen läggs ut på kommunens intranät. Möjlighet att vinna fika till arbetsgruppen. 
Biblioteken i Lerum kommer att ha utställning och quiz för allmänheten. Miljöenheten står för biocheckar som vinst. KomIn (medborgarkontoret) har en liten utställning med info och lite hygien-give-aways. Miljöenheten skickar ut handtvättarplanschen samt ett följebrev om hygienveckan till alla företag i kommunen. 

Kungälvs kommun:
17 september: Samverkansträff för Förskola- BVC – Hyfs i Stadshusets matsal. Träffen riktar sig till hygienansvarig pedagog, förskolechefer och BHV-personal för att diskutera barnens hälsa i Kungälv. Inbjudan har gått ut till berörda. 

18 september: En aktivitetsförmiddag kl.9-11 i Mimers Kulturhus. Barn 3-6 år är välkomna och bjuds på teaterföreställningen ”Bacillskräcken” av Kulturskolans elever samt många olika aktiviteter som poängpromenad, sagostund, dans och musik, rita händer med mera. Alla barn bjuds på frukt. Fri entré. Anmälan görs till asa.lokegard@kungalv.se

20 september: En föreläsningsförmiddag för gymnasieelever från bland andra Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och Fritidsprogrammet. Föreläsningarna ges av livsmedelsinspektör, miljö- och hälsoskyddsinspektör, smittskyddssjuksköterska och hygiensjuksköterska. Alla deltagare får varsin goodiebag. Inbjudan har gått ut till berörda.

Trollhättans kommun:

Måndag 17 september             
Förmiddag       Invigning av hygienveckan Drottningtorget.  Tipspromenad, handtvättarskola, tvättbjörnen, rita händer till ett handträd. 
Eftermiddag    Föreläsning: Löddra mera- ett framgångsrikt samarbete med Borås stad

Tisdag 18 september
Förmiddag       Husvagn Norra Björke. Besök på förskola
Eftermiddag    ATP -mätare i foajén i stadshuset samt tipspromenad

Onsdag 19 september             
Förmiddag       Husvagn Åsaka. Besök på förskola
Eftermiddag    ATP -mätare i foajén i stadshuset samt tipspromenad

Torsdag 20 september             
Förmiddag       Husvagn Velanda. Besök på förskola
Eftermiddag    HYFS-ombudsträff 14.00–16.00

Fredag 21 september              
Förmiddag       Husvagn Upphärad. Besök på skola

Trollhättan kommuns pressmeddelande om Hygienveckan 

Uddevalla kommun: 
Läs gärna mer om Uddevalla kommuns toalettävling. 

Öckerö kommun: 
18–21 september: Drop-in på barnbiblioteket under tisdag-fredag mellan kl. 10-14 med olika aktiviteter för barn i åldrarna 3-6 år. Alla barn får en goodiebag. Förskolor anmäler sig till biblioteket innan. 

18 september klockan 18:30-20:30. Kvällsföreläsning ”Bacillskräck förr och nu” – en föreläsning om hygien av Agnes Wold. Lokal: Stora hallen, Nimbusgården.

19 september: Mellan kl. 10-12 finns hygiensjuksköterska Ann Hasselberg-Hellberg på plats i biblioteket och svarar på frågor om hygien och hur man kan hålla sig frisk på förskolan. Prova Tvättbjörnen och se hur rena dina händer är efter handtvätt!

21 september: Kulturskolan ordnar föreställning för elever i åk 1 utifrån materialet ”Prinsessan som inte ville tvätta händerna”.

Föreläsningar under Hygienveckan: 
"Temadag om förskolemiljön och dess betydelse för hälsan och välbefinnande" 18 september, Göteborg

Program och anmälan OBS! FULLBOKAD. 

"Friska barn i förskolan" 21 september, Skövde

Program

Familjecentraler i Västra Götalandsregionen: 
Flera familjecentraler runt om i VGR medverkar. Samtal med föräldrar om hygien, smittspridning och infektioner. Föräldrar och personal testar handtvättsverktyget Tvättbjörnen för att lära sig konsten att tvätta händerna på rätt sätt. 

Massinvigning - även i år sker en massinvigning av hygienveckan lokalt på förskolan. Materialet kommer att publiceras i augusti under fliken Information om massinvigningskit

Varmt välkomna att delta i Hygienveckan 2018! 

Använd gärna Hyfs information- och instruktionsfilmer i ert hygienarbete.   

Instruktionsfilm om toalettbesök på förskolan

Instruktionsfilm om pottanvändning på förskolan 

Instruktionsfilm om blöjbyte på förskolan

Hyfs informationsfilm om hygien i förskolan 

Informationsfilmen Friskare barn i förskolan

Hyfs har skrivit en egen handtvättslåt "Alla tvättar händerna".   (Länk till YouTube)

Text till låten finns här 

Hygienveckans grundare, föreningen Rådet for bedre hygiejne, har gjort en så kallad idébank på aktiviteter som man kan göra under Hygienveckan. Läs mer här i detta dokument. 

Senast uppdaterad: 2018-09-24 16:42