Antibiotikaförskrivningen i Västra Götaland har nu börjat att minska

Uppdaterad:
Publicerad:

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland har minskat med 1 procent senaste 12-månadersperioden fram till och med maj 2024 jämfört med samma period året före.

 I maj 2024 var den 258 recept/1000 invånare och år. Västra Götalandsregionen har nu sjätte lägst förskrivning av alla regioner i Sverige.

Spridningen i antal recept per kommuninvånare är stor i regionen. Antalet recept per kommuninvånare är nu lägst i Skövde kommun (222 recept/1000 inv. och år) och högst i Tanum kommun (320 recept/1000 inv. och år).