Prenumerera på nya jobb

En jobbprenumeration innebär att du får e-post när det finns ett ledigt jobb inom det eller de områden du valt. Du blir inte automatiskt sökande till en tjänst utan måste aktivt söka den eller de tjänster du är intresserad av.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen