Så här hanteras ansökningar

Vad händer med din ansökan när vi får den? Hur görs urvalet och hur får du reda på om du fått jobbet?

Ansökan är en allmän handling

När du söker ett jobb i vår jobb-portal diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet. Om du av någon anledning inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system kontaktar du den person som anges vid kontakt i respektive annons.

Du får en bekräftelse när du sökt jobbet

Du som söker en tjänst i Västra Götalandsregionen får alltid en bekräftelse på att vi fått dina ansökningshandlingar.

Om din ansökan kommer in sent

Vid för sent inkommen ansökan är det rekryteringsansvarig chef som tillsammans med HR-enheten avgör om din ansökan ska godtas.

Om du vill dra tillbaka din ansökan

Du kan själv dra tillbaka din ansökan genom att logga in i jobb-portalen.

Så här gör vi urvalet inför intervju

Bedömning och urval

När vi kallar till intervju utgår vi från kravprofilen i annonsen när vi gör urvalet. Rekryterande chef ansvarar för att ett urval görs. I de flesta fall görs ett urval med ett mindre antal sökanden. Ibland händer det att chefen väljer att intervjua fler personer, till exempel då flera ansökningar har liknande meriter. Då kan intervjuer ske i två steg. I första omgången intervjuas fler under kortare tid och sedan väljer den chef som rekryterar ut ett större antal till intervju nummer två. Vid urvalet bedöms de sökandes kvalifikationer, meriter och personlig lämplighet med kravprofilen.

Referenser

Rekryterande chef tar referenser på de sökanden som uppfyller kravprofilen för jobbet. Chefen ringer till referenter för att få kompletterande uppgifter om den som sökt jobbet. För det mesta ber vi om referenser från 2–3 arbetsplatser och minst en som varit den sökandes chef eller motsvarande.

Antalet personer som intervjuar dig

Antal intervjuare är få därför att vi vill skapa en seriös och avslappnad miljö för dig som söker.

Så får du återkoppling om ett jobb

Besked om vem som fått jobbet

Besked om vem som fått tjänsten ges muntligen och skriftligen till den som chefen beslutat ska erbjudas jobbet. De som varit på intervju meddelas i första hand muntligen. Sökande som inte kallats till intervju meddelas skriftligen.

Om rekryteringen avbryts av oss

Om vi som arbetsgivare avbryter rekryteringen ska vi ange objektiva och godtagbara skäl. Du som sökt tjänsten får ett meddelande om att rekryteringen avbryts.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen