Viktoria, trainee 2022-2023

Viktoria med en grå betongvägg bakom sig.

 

Vad har du för utbildningsbakgrund?

Jag har en kandidatexamen i molekylärbiologi och en master i tillämpad datavetenskap.

Vad fick dig att söka till traineeprogrammet, vad var det som lockade?

För mig var det nog syftet. Att få jobba mot invånarna i VGR. Det känns som ett viktigt ändamål. Det var också lockande att få starta i ett traineeprogram och lära känna organisationen innan man får en fast roll. Det kändes också spännande med en så stor organisation.

Vad har du fått göra under traineetiden?

Mycket föreläsningar och utbildningar om hur organisationen funkar och vad de olika avdelningarna gör. Också studiebesök i verksamheterna och det har varit lärorikt och visat att vi jobbar för invånarna. 

I projektarbetet var jag med i ett projekt mellan statistikenheten på registercentrum och kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag har varit med och tagit fram AI för att anonymisera kvalitetsregisterdata. Kvalitetsregister används i sjukvården för att samla information om olika sjukdomar och behandlingar.

Hur har du upplevt traineeprogrammet?

Det har varit superkul. Jag har verkligen uppskattat att få helhetsbilden och vi traineer har varit en jättetrevlig grupp med fin sammanhållning. Vi har blivit oerhört fint bemötta från hela organisationen och vi har känt oss eftertraktade.

Var det något som överraskade dig under traineetiden?

Egentligen inte. Inte mer än att det har varit bredare än jag kunnat föreställa mig. Det finns så mycket mer än jag trodde. Både inom VGR men också inom koncernstab digitalisering – hur många bitar som måste fungera och hänga ihop för att allt ska fungera och alla kompetenser som behövs i det.

Vad har du lärt dig – yrkesmässigt

Det som varit mest lärorikt är när vi har fått komma ut på de olika avdelningarna och göra saker i praktiken. Sitta med under en dag och se hur folk jobbar och bidra med det man kan.

Vad är intressant med Västra Götalandsregionen?

VGR som helhet – det är en så stor organisation. Det finns ett stort spektra och en stor framåtanda där man vill skapa nya innovationer och jobba med ny teknik.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka till det här traineeprogrammet?

Det är en stor möjlighet och de flesta som är intresserade av IT har något att hämta på VGR, och det är en nyttig erfarenhet.