Vi vill lyssna in ungas åsikter om kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland​

alt=""

Västra Götalandsregionen (VGR) söker ungdomar som är 15–20 år, bor i Västra Götaland och vill vara med och påverka kollektivtrafikens utveckling på lång sikt. Därför har vi en rekryteringskampanj på sociala medier för att värva ungdomar som vill träffas och tycka till.

Under våren 2023 startas en fokusgrupp med unga upp för att lyssna in deras åsikter om kollektivtrafiken. Vad behöver politiker som ansvarar för kollektivtrafikfrågor veta för att kollektivtrafiken i Västra Götaland ska utvecklas på bästa möjliga sätt? 

Frågor vi vill ha svar på

Frågor vi vill ha svar, tankar och resonemang kring:

  • Vilka behov har unga att förflytta sig?
  • Hur tillgänglig och attraktiv är kollektivtrafiken i förhållande till andra färdmedel?
  • Vilka möjligheter, utmaningar och utvecklingspotential ser unga med kollektivtrafik?

Tre träffar i vår

Gruppen kommer att bestå av ungefär sex personer som träffas tre gånger under våren. Mötena syftar till att ta del av ungas erfarenheter, tankar och åsikter. I första hand hålls träffarna fysiskt i Göteborg med närhet till Centralstationen.

VGR betalar resorna till träffarna och bjuder på fika. Mötena hålls vardagar efter skoltid. Deltagarna får ersättning för de timmar de är med och jobbar. 

Vi ser fram emot intresseanmälan från unga 15-20 år i Västra Götaland, senast 7 maj!

Till intresseanmälan

Buss Västtrafik på laddning vid ändhållplats

Så styrs kollektivtrafiken

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur kollektivtrafiken i Västra Götaland ska utvecklas och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska vara.

Adrien Moysset

Regionutvecklare

Telefonnummer