12 sätt att minska risken att drabbas av cancer. Affisch i A3

Beställ publikation, endast för vårdgivare.

   
Titel 12 sätt att minska risken att drabbas av cancer, Affisch i A3
Kategori Cancervård, Folkhälsa, Hälso- och sjukvård, Primärvård
Författare Regionalt cancercentrum väst
Årgång 2020
Pris 0
Antal sidor 1
   

Beskrivning

Affisch i A3-format med Europeiska kodexen mot cancer - 12 sätt att minska risken att drabbas av cancer. Materialet är framtaget vid Regionalt cancercentrum väst och har baserats på International Agency for Research on Cancer (IARC), World Health Organization (WHO). Affischen kan beställas kostnadsfritt av verksamheter inom Västra sjukvårdsregionen. Innehållet riktar sig till allmänheten och kan användas för information om prevention i väntrum och i allmänna utrymmen.