Alarmsymtom och allmänna symtom som kan signalera cancer

Beställ publikation, endast för vårdgivare. Om det finns en pdf-dokument, ladda gärna ned och läs.

  
Titel Alarmsymtom och allmänna symtom som kan signalera cancer
Kategori Cancervård, Hälso- och sjukvård, Primärvård
Författare Regionalt cancercentrum väst
Årgång 2015
Pris 0
Antal sidor 6
Ansvarig/kontaktperson för publikationen Namn
Mobilnummer
Mejladress

Beskrivning

Lathund med alarmsymtom och allmänna symtom som kan signalera cancer som riktar sig till allmänläkare. Den innehåller listor över symtom per diagnos och förslag på utredning. Lathunden har tagits fram vid Regionalt Cancercentrum väst av Marcela Ewing,